Miesto / Location

ZŠ Komenského
Komenskeho 16 (parking)
082 71 Lipany
SLOVAKIA
Vzdialenosť od stanice:
Distance from bus/train:
1000 m
Parkovisko / Parking:
Bezplatné parkovisko v areály.
Free parking in front.

 

Počet crossmintonových kurtov / Number of crossminton courts: 

Vo vnútri / Indoor:  5

                                      
 
Booking.com
Flag Counter